Comments

No comment
Be the first to post a comment
Camps

Estonia - Surftown - Winter children's camp

2 days €90/👤

From Friday, February 23 2018 until Sunday, February 25 2018

Details

Talve lahedaim lastelaager on Surftowni talvine lastelaager! 
Laste vanus: 7-12 aastat. 
Talvine lastelaager toimub: 23-25.02.2018

Laagris õpetame lastele lumesurfi lohedega, lumelauaga sõitmist, suusatamist, kelgutame, uisutame ning teeme ka sport- ja loovusmänge.

Lisaks teeme ühe loodusmatka, et õppida tundma lindude ja loomade eluviise talvel. 

Õpime lugema loodust ja ilma, muuhulgas õpime määrama tuule suunda ja tugevust ning tundma pilvi, lund ja jääd.

Lisaks õpetame vetelpäästjate abiga võtteid, kuidas läbi jää kukkunud hädasolijat märgata ja võimalusel aidata ja kuidas anda esmaabi ja kuhu abi kutsumiseks helistada ning kuidas ise hädas olles tegutseda. 

Peatreener/Kasvataja on Jane Aluve, ta on läbinud IKO (International Kiteboarding Organisation) rahvusvahelise lohesurfi instruktori koolituse ja omab seitsme aastast koolitamise kogemust üle maailma. Lisaks on Janel neli aastat laste ja noorte treenimise ja laste ning noorte laagrite läbiviimise kogemust ning EOK purjetamise nooremtreeneri kutsetunnistus. Jane on abitreener ka Noblessneri Purjetamiskoolis. Võistelnud on Jane peamiselt Eestis aastast 2009 tänaseni.

Teiseks laagri kasvatajaks on Kristiin Oja, kes on samuti läbinud IKO instruktori koolituse ja omab seitsme aastast koolitamise ja nelja aastast lohesurfis võistlemise kogemust üle maailma. Kristiin on ka lumelaua treener ja enne lohesurfi tegeles ta aktiivselt lumelauaga, oli selles Eesti üks parimaid, võistles ja oli palju emv poodiumil.

Laagri tasu on 90 eurot (hinnas ka toitlustamine).

Hinnale lisandub 20 eurot varustuse rendi eest, kui endal varustus puudub (lumelaud, suusad, uisud)

Registreerumiseks saada e-kiri: info@surftown.ee.
Kohtade arv on piiratud, palun ole kiire! Näeme juba surfilaagris!

EN

 

Details

Winter's hottest children's camp is Surftown's winter children's camp!
Children's age: 7-12 years.
Winter children's camp takes place: 23-25.02.2018

At the camp we teach children snowball, snowboarding, skiing, snooping, skating and doing sports and creative games.

In addition, we make one natural resource to learn about the way birds and animals live in winter.

We learn to read nature and without, among other things, we learn to determine the direction and strength of the wind and feel the clouds, snow and ice.

In addition, we teach with the help of lifelongers how to spot the troublemaker who has fallen through the ice and, if possible, help and give first aid and where to call help and how to deal with the trouble while acting.

Chief / Breeder is Jane Aluve, she has completed ICO (International Kiteboarding Organisation) International Surfing Instructor Training and has seven years of training experience around the world. In addition, Janel has four years of experience in the training of children and young people and children and young people, as well as a junior trainer certificate for EOC sailing. Jane is a Associate Professor at Noblessner Sailing School. Jane has been competing mainly in Estonia since 2009 until today.

The second bearer is Kristiin Oja, who has also completed the IKO instructor training, and has seven years of training and four years of experience in sweepstakes worldwide. Kristiin is also a snowboarding coach and he was actively involved in snowboarding before the beach resort, was one of the best in Estonia, competed and had a lot of emfs on the podium.

The camping fee is 90 euros (including boarding fees).

The price will be charged EUR 20 for equipment rental, if there is no equipment available (snowboard, skis, ice skates)

To receive an email, please contact info@surftown.ee.
The number of places is limited, please be quick! See you already in the surf camp!

See website